Grundkurs | Skriv klarspråk på jobbet [beta]

Utveckla ditt skrivande och lär dig skriva bättre texter, på ett enkelt och flexibelt sätt. Genom förinspelade lektioner och praktiska uppgifter får du successivt öva på att skriva klarspråk. Du får dessutom personlig feedback på din text

Snabb information

 • Kursen passar alla som skriver på jobbet. Inga förkunskaper krävs.

 • Personlig feedback på en text ingår.

 • Kursen startar när det finns tillräckligt många anmälda. Du har tillgång till kursen i 3 månader.

 • Begränsat antal platser - anmäl dig nu!

 • Kursen innehåller 6 förinspelade video-lektioner och 7 praktiska uppgifter.

 • Kvalitetsgaranti - pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

 • Eftersom det är en beta-version av kursen får du ett extra bra pris, och förväntas delta i utvärderingar.

 • Ditt specialpris för beta-versionen av kursen är 995 kr (exkl. moms).

Om kursen

I den här kursen har du chansen att utveckla ditt eget skrivande. Steg för steg kommer du att få planera och skriva en text på klarspråk, som du kan använda i din egen verksamhet. Målet med kursen är att du avslutar den som en säkrare och bättre skribent på jobbet.

Kursen behandlar informativa texter, det vill säga texter som är faktabaserade och vars främsta syfte är att informera om någonting.

I kursen får du kunskap och verktyg för att:

 • Utveckla en effektiv skrivprocess.
 • Välja målgrupp för dina texter.
 • Bestämma syfte och mål för dina texter.
 • Anpassa innehållet i dina texter efter målgrupp, syfte och mål.
 • Strukturera dina texter för göra dem tydliga att läsa och följa.
 • Göra språket i dina texter begripligt och lättläst.

Allmänna villkor

Här finns de allmänna villkoren för Meningsbyggets kurser på Klarspråk online. Läs dem innan anmälan.
Allmänna villkor

Specifika villkor

Specifika villkor för beta-versionen av grundkursen "Skriv klarspråk på jobbet".

 • Kursen startar så fort det finns tillräckligt många anmälda. Ingen kursstart är planerad just nu.

 • Betalning sker via faktura, som skickas ut i samband med kursstart.

 • Anmälan är bindande, men om kursen inte har startat inom 60 dagar från din anmälan har du rätt att upphäva anmälan.

 • Du har tillgång till kursen i 3 månader.

 • Materialet i kursen kommer att släppas allt eftersom det blir klart. Allt material kommer att finnas tillgängligt senast 6 veckor efter kursstart.

 • Den personliga feedback som ingår i kursen gäller den text som du har arbetat med under kursen, och som innehåller max 6 000 tecken inklusive blanksteg (motsvarar ungefär två A4-sidor). Om den text du skickar in är längre får du bara feedback på en del av texten.

 • Som deltagare i beta-kursen förväntas du svara på de utvärderingsfrågor som finns i anslutning till varje modul, och de sammanfattande utvärderingsfrågorna som ska besvaras efter att du har avslutat kursen och efter att du har fått personlig feedback. Om du inte deltar i utvärderingarna kan Meningsbygget kräva att du ska betala fullt pris för kursen. Utvärderingarna förväntas ta max 30 minuter totalt.

 • Kursen räknas som påbörjad om du har börjat titta på lektionerna eller påbörjat uppgifterna i modul 2 (Skrivprocessen).

 • Du får tillbaka 50 % av kursavgiften vid sjukdom/skada om du ännu inte har påbörjat modul 4 (Textens innehåll) eller senare moduler. Villkoren för att få tillbaka pengar specificeras i de allmänna villkoren. Om du har påbörjat modul 4 eller senare moduler kan du tyvärr inte få tillbaka något av kursavgiften.